Cursussen

Diverse cursussen o.a. over boeiende onderwerpen als nostalgie, romantiek en hobby’s.  Naast deze cursussen zijn er ook Leerquizzen.

Binnenkort komt er ook een bijzondere collectie cursussen voor senioren die gericht zijn op het werken met PC, tablet of smartphone.

Engels leren op 60PlusPlaza.nl
Engels deel 1

Voor de jeugd is Engels geen probleem. Ze krijgen het met de paplepel ingegoten. Maar bij veel senioren is er de wens om nu eens eindelijk een cursus Engels te gaan doen.

Engels leren op 60PlusPlaza.nl
Engels deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Engeland.

Frans leren op 60PlusPlaza.nl
Frans deel 1

Frans leren, leuk toch. Heel veel mensen op oudere leeftijd vinden een taal leren juist leuk, zeker als het om cursus gaat die uitblinkt door eenvoud!

Frans leren op 60PlusPlaza.nl
Frans deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Frankrijk.

Spaans leren op 60PlusPlaza.nl
Spaans deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Spanje.

Spaans leren op 60PlusPlaza.nl
Spaans deel 1

Altijd eens echt een cursus Spaans willen volgen. Dit is de kans. Een cursus die uitblinkt door zijn eenvoud.

Sergej Diaghilev op 60PlusPlaza.nl
Sergej Diaghilev

Sergej Diaghilev (1872 – 1929), ‘de duivel in persoon’ (Cocteau), ‘die vreselijke en innemende man’ (Debussy), ‘een magiër, een tovenaar’ (Poulenc)

diverse kwalificaties voor een enkele man wiens unieke karakter en tomeloze ambitie de Europese cultuur in beroering bracht.

Diaghilevs grootste verdienste was de oprichting van de vermaarde Ballets Russes in 1909.

Vijf weken in een luchtballon op 60PlusPlaza.nl
Vijf weken in een luchtballon

In deze cursus ga je mee op reis naar de opwindende pionierstijd van de luchtballon. We nemen je mee in de ontwikkelingen en het uiteindelijke succes dat de mens voor het eerst kon vliegen.

Romantiek op 60PlusPlaza.nl
Romantiek 2

In dit tweede deel van de romantiek met als invalshoek “de ontdekking van de middeleeuwen”, zullen we zien hoe die ontdekking onder andere tot uiting komt in de ridderfiguur, de literatuur en de bouwkunst.

Ouderen en intimiteit op 60PlusPlaza.nl
Ouderen en intimiteit

Een onderwerp dat uit de taboesfeer getrokken moet worden. Voor velen een belangrijk onderwerp maar voor velen ook een onbelangrijk onderwerp. Iedereen mag wat ons aangaat er een eigen mening over hebben.

Maar het is natuurlijk wel interessant wat onderzoek op dit gebied heeft getoond en vooral ook hoe we van die gegevens gebruik kunnen maken.

Romantiek op 60PlusPlaza.nl
Romantiek 1

In dit eerste deel met als invalshoek “de ontdekking van de middeleeuwen”, maken we een reis van Petrarca tot Goethe om te zien hoe de aanloop tot de romantiek is geweest. 

George Orwell op 60PlusPlaza.nl
George Orwell

Er zijn verschillende goede redenen om nu aandacht te besteden aan George Orwell. Misschien wel de belangrijkste is, dat zijn boeken (hij publiceerde van 1933 tot 1949) nog altijd een grote actualiteitswaarde hebben.

Positieve psychologie en gezondheid 60PlusPlaza.nl
Positieve psychologie en gezondheid

Het begrip gezondheid ondergaat een opvallende wijziging. Het nieuwe begrip dat door Machteld Huber is ingevoerd, geeft een veel bredere benadering. Dat is niet alleen voor zorginstellingen van belang maar ook voor jou en mij! 

Persoonlijkheid

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de test “Persoonlijkheid”  Begrijpelijk, want zijn we immers niet altijd op zoek naar “wie we eigenlijk zijn”.

De invloed van Freud op 60PlusPlaza.nl
De invloed van Freud

In deze cursus bespreekt de bekende cultuurhistoricus Bart Jan de Graaf de invloed van Sigmund Freud op de literatuur, de beeldende kunst en de filmkunst. Het is een van de invalshoeken om het belang van Freud in de wereld van nu te verkennen.

De Decamerone op 60PlusPlaza.nl
De Decamerone

Decamerone van Boccaccio spreekt al eeuwenlang tot ieders verbeelding. Een voordracht van Bart Jan de Graaf. De Decamerone is in deze tijd van Corona extra interessant.

Grootouders en kleinkinderen op 60PlusPlaza.nl
Grootouders en kleinkinderen

In deze les gaan we dieper in op de speciale band tussen opa’s en oma’s en hun kleinkinderen. Opa’s en oma’s kunnen allerlei rollen vervullen als ze bij hun kleinkinderen zijn. Van voorleesopa/oma tot voorbeeldrol. Bij elke rol geven we ook de valkuilen aan.

James Ensor op 60PlusPlaza.nl
James Ensor en de maskers

In 1942 kondigt de Belgische radio de dood af van James Ensor. De dagen erop zien de inwoners van Oostende de grote kunstenaar in stilte verzonken voor zijn eigen buste in de tuinen van het casino staan…. 

De blunder had geen toepasselijker persoon kunnen treffen dan Ensor. Meermaals had hij zichzelf al als skelet geschilderd. Zijn leven lang was hij geobsedeerd door de dood, maar hij was ook een liefhebber van practical jokes.

Keuzes maken

Deze cursus gaat in op de vraag hoe bepaalde keuzes kunnen doorwerken. En om een en ander tastbaar te maken hebben we Maria Montessori als voorbeeld genomen

Gesprekken voeren op 60PlusPlaza.nl
Gesprekken voeren

Onder de groep senioren treffen we veel vrijwilligers aan. Een vrijwilliger is geen professionele zorgverlener maar dat neemt niet weg dat er veel interesse is over vragen als:

– hoe kan ik goed contact leggen?
– hoe behoud ik afstand als ik aanvoel dat dit nodig is?
– hoe kan ik mensen motiveren als ze in de put zitten?
Een cursus over communicatie en motivatie en met diverse adviezen.

Assertiviteit op 60Plusplaza.nl
Assertiviteit

Deze cursus gaat in op de vraag hoe assertief je bent. Met het woord assertiviteit bedoelen we dan ‘voor je zelf kunnen opkomen waarbij je anderen waarvoor je respect hebt niet kwetst’.

Feedback op 60PlusPlaza.nl
Feedback

Feedback geven wil zeggen dat je een ander iets zegt in de hoop dat die ander er wat aan heeft. In deze cursus de mogelijkheid om meer over je zelf te leren, of beter nog, waarmee je jezelf misschien op een aantal punten kunt verbeteren.

Zingeving op 60Plusplaza.nl
Zingeving

Mentaal welbevinden is niet zo moeilijk te definiëren: je lekker in je vel voelen. Maar hoe staat het nu met het begrip ‘zingeving’? Dat begrip is veel lastiger te omschrijven. In deze cursus een duidelijke uitleg en een test om te kijken hoe het met jouw zingeving is gesteld.

Verbeter je contacten op 60Plusplaza.nl
Verbeter je contacten

Deze cursus gaat over het leggen van contacten en waar je rekening mee moet houden als je met iemand een gesprek aangaat. Het is geen cursus die van nut is als je lekker met bekenden over koetjes en kalfjes spreekt. De cursus is wel van belang als je moeite hebt om contact met een ander te leggen.

Eigen regie op 60PlusPlaza.nl
Eigen regie

Tegenwoordig lezen we veel over eigen regie. Wat is dat zelfregie… je doet immers toch al wat je vindt dat je moet doen. Wat kan het begrip zelfregie daar nu aan veranderen? Nou, neem de cursus maar door dan zul je snel ontdekken hoe belangrijk zelfregie is.

Kunstmatige-intelligentie op 60PlusPlaza.nl
Kunstmatige-intelligentie

Veel senioren denken meestal dat AI (Artificial Intelligence)  een onderwerp is waar toch niets van te snappen valt. Deze cursus bewijst het tegendeel en laat ook de geschiedenis zien rond de ontwikkeling van AI.

1001 bronnen op 60PlusPlaza.nl
1001 gratis bronnen

Het getal 1001 heeft natuurlijk betrekking op ‘heel veel’ Net zoals de uitdrukking wordt gebruikt bij ‘1001 sprookjes’ en ‘1001 games’. In feite gaat het om een verzameling interessante onderwerpen – bijvoorbeeld cursussen – die al met veel geld zijn ontwikkeld en die we niemand willen onthouden.

Nostalgie op 60PlusPlaza.nl
Nostalgie

Deze cursus gaat over nostalgie. Met weemoed terug denken aan vroeger. Zeker bij senioren speelt nostalgie een grote rol. Vaak is het fijn om aan vroeger terug te denken. Dat is opvallend want vroeger was het zeker niet allemaal beter…

Jetses op 60PlusPlaza.nl
Jetses, een plezierige tijd

Jetses neemt onder de makers van wandplaten voor scholen een bijzondere plaats in. In deze cursus verplaatsen we ons in de wereld die Jetses aantrof. Was het een plezierige wereld? Volgens de platen wel, maar de werkelijkheid was vaak behoorlijk anders.

Hobbycursussen op 60PlusPlaza.nl
Hobbycursussen

Deze cursus is niet alleen een reisgids waar je bepaalde cursussen vindt. We vinden het namelijk ook belangrijk om dieper in te gaan op het belang van hobbycursussen. 

Hobbycursussen op 60PlusPlaza.nl
Hobbycursussen

Deze cursus is niet alleen een reisgids waar je bepaalde cursussen vindt. We vinden het namelijk ook belangrijk om dieper in te gaan op het belang van hobbycursussen. 

1001 bronnen op 60PlusPlaza.nl
1001 gratis bronnen

Het getal 1001 heeft natuurlijk betrekking op ‘heel veel’ Net zoals de uitdrukking wordt gebruikt bij ‘1001 sprookjes’ en ‘1001 games’. In feite gaat het om een verzameling interessante onderwerpen – bijvoorbeeld cursussen – die al met veel geld zijn ontwikkeld en die we niemand willen onthouden.

Digitale weerbaarheid op 60Plusplaza.nl
Digitale weerbaarheid

Om het begrip digitale weerbaarheid goed te begrijpen, moeten we de uitdrukking misschien omdraaien en dan krijgen we digitale kwetsbaarheid. Weerbaar staat dus tegenover kwetsbaar. Helaas is kwetsbaar een begrip dat ook vaak aan ouderen wordt gekoppeld en in deze cursus zullen we zien dat vooral ouderen potentiële slachtoffers zijn van criminelen die op slimme manier geld van anderen afhandig willen maken.

Waarschuwingssignalen

Als je familie bent, bijvoorbeeld een zoon of dochter die zich zorgen maakt over de gezondheid van vader of moeder, dan is deze informatie erg belangrijk, want het gaat om de gezondheid van je ouders. Als je zelf al behoort tot de categorie senioren, neem dan deze informatie goed door om je gezondheid te monitoren om zo risico’s te vermijden en een beter leven te leiden.

Japonisme

Toen de Franse etser, graveur, keramist en houtsnijder Félix Bracquemond een lading porselein uitpakte bij zijn importeur, werd hij als door de bliksem getroffen door de houtsneden van Hokusai, die hij onmiddellijk onder de aandacht bracht van zijn kunstenaarsvrienden. Vanuit de kunst (Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Monet, Ensor e.a.) verspreidde de Japanmanie zich razendsnel.

Japonisme

Toen de Franse etser, graveur, keramist en houtsnijder Félix Bracquemond een lading porselein uitpakte bij zijn importeur, werd hij als door de bliksem getroffen door de houtsneden van Hokusai, die hij onmiddellijk onder de aandacht bracht van zijn kunstenaarsvrienden. Vanuit de kunst (Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Monet, Ensor e.a.) verspreidde de Japanmanie zich razendsnel.

Waarschuwingssignalen

Als je familie bent, bijvoorbeeld een zoon of dochter die zich zorgen maakt over de gezondheid van vader of moeder, dan is deze informatie erg belangrijk, want het gaat om de gezondheid van je ouders. Als je zelf al behoort tot de categorie senioren, neem dan deze informatie goed door om je gezondheid te monitoren om zo risico’s te vermijden en een beter leven te leiden.