cultuurgeschiedenis van de negentiende eeuw

Introductie

We staan er niet meer bij stil wat de eerste reis met een luchtballon voor een enorme ervaring is geweest. Zelfs de weg ernaar toe is uitermate boeiend.
Er is in eerste instantie maar één doel: de mens wil vliegen. Als vogels kunnen vliegen, waarom zouden mensen dan niet kunnen vliegen, bijvoorbeeld als we ervoor zorgen dat ze vleugels hebben. We kunnen de aanloop van de eerste ballonreis vergelijken met de aanloop van de eerste reis naar de maan.

In deze cursus van Bart Jan de Graaf neemt hij ons mee naar die boeiende periode. De cursus bestaat uit 2 lessen.

De figuur toont de eerste ballonvaart in Nederland: vanuit de Paleistuin bij Paleis Noordeinde te Den Haag op 12 juli 1785.

De eerste les bestaat uit twee videoblokken. Het eerste videoblok gaat over dromen om te kunnen vliegen. Het tweede blok gaat over het daadwerkelijk werken aan “iets dat kan vliegen”.
Dit gedeelte eindigt met de eerste “bijna bemande ballonvaart” op 19 september 1783. Bijna bemand? Ja, in het mandje bevinden zich namelijk geen mensen maar een eend, een haan en een schaap. Waarom niet direct een mens? Het antwoord is eenvoudig: men wist niet of je het “daarboven” wel uit kon houden… alles is op dat moment ongewis.
Op 21 november 1783, dus twee maanden na die eerste vlucht, maakten twee mensen voor het eerst geschiedenis met een luchtreis in een heteluchtballon. Het luchtvaartuig, dat opsteeg vanaf Château de la Muette, bereikte een hoogte van 90 meter. Na 25 minuten landde de ballon veilig 8 km verderop. Bijna een week later, namelijk op 1 december van dat jaar, steeg de eerste bemande waterstofballon op. Jacques Charles was de uitvinder en een van de passagiers. 

De tweede les kent maar één videoblok. Hier gaat het over de eerste indrukken die men met deze ballonvaarten kreeg. Die indrukken zouden zelfs leiden tot een nieuwe perspectief.

Onze cursusleider: Bart Jan de Graaf

Deze cursus is gebaseerd op een reeks voordrachten van Bart Jan de Graaf. 

Drs. Bart Jan de Graaf is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’.

In 2012 ben ik begonnen met het aanbieden van cursussen cultuurgeschiedenis. De eerste twee cursussen werden goed bezocht en enthousiast ontvangen. In de metamorfose van de wereld werd aan de hand van vijf thema’s (tijd, ruimte, onttovering, onderbewustzijn en massacultuur) een beeld geschetst van de grote veranderingen die zich voordeden in het tijdperk van de Industriële Revolutie.

Bart Jan is een geweldig spreker. Door corona ontstond er de behoefte om zijn colleges ook online aan te bieden. Daar maken we nu gebruik van.
Bij ieder onderwerp beiden we een selectie van zijn online lezingen aan. Wie alle lezingen over een bepaald onderwerp wil volgen, kan het beste zijn website raadplegen:

 

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij onze cursussen wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over bepaalde voorkennis moet beschikken. Ze zijn dus voor iedereen geschikt ongeacht de gevolgde vooropleiding. Soms bieden we Engelse video’s van YouTube aan waarbij we alleen video’s tonen die ook in het Nederlands ondertiteld kunnen worden.
Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste onderwerpen.

Deze cursus kan in 2 -3 uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. In dat geval kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel erg genoeglijke uren!

duur en voorkennis op 60PlusPlaza.nl