Inleiding

Een cursus over zingeving

In de cursus Positieve Psychologie en Gezondheid wordt beschreven hoe gezondheid wordt gekoppeld aan 6 verschillende invalshoeken, waaronder mentaal welbevinden en zingeving. We zullen in deze cursus niet meer op al deze punten ingaan maar beperken ons tot 2 van die invalshoeken:
– mentaal welbevinden en
– zingeving

Mentaal welbevinden is niet zo moeilijk te definiëren: je lekker in je vel voelen. Maar hoe staat het nu met het begrip ‘zingeving’? Dat begrip is veel lastiger te omschrijven. 

In les 1 geven we een aantal definities en daaruit blijkt in ieder geval één punt: er is geen eenduidige definitie die iedereen direct aanvoelt als een goede definitie. Ook de overlap met mentaal welbevinden zal duidelijk worden.

Viktor Frankl

Hier zien we Viktor Frankl die als psycholoog het concept “zingeving” betekenis heeft gegeven. De vertaling van de tekst luidt:
Je kunt alles van iemand afnemen behalve de laatste vrijheid van de mens om in elke reeks van omstandigheid te kunnen kiezen voor de weg die je wil gaan.

Viktor Frankl heeft de meest gruwelijke situaties in de concentratiekampen meegemaakt maar hij bleef op de been omdat hij zichzelf een doel stelde: te overleven en een dagboek bij te houden. Dat was in die situatie de duidelijke ‘zin van het leven’.

Viktor Frankl wordt gezien als de psycholoog die voor het eerst het begrip zingeving duidelijk op de kaart heeft gezet. Het is ook aardig om op zijn bekende voorgangers Freud en Adler te wijzen. Freud stelde dat de drijfveren van de mens uiteindelijk gericht zijn op “genot.” Adler stelde later dat de belangrijkste drijfveer vooral “macht” is. Frankl geeft aan dat het uiteindelijk om zingeving gaat. 

Als je de cursus doorneemt mag je uiteindelijk je eigen conclusies trekken en die hoeven niet overeen te komen met wat beroemde psychologen aangeven.

Afbeelding: Pinterest

Opbouw van de cursus

In de eerste les zullen we dieper op het begrip zingeving ingaan. De daarop volgende les toont de piramide van Maslow. Dat is een voorstelling van de menselijke behoeften. In allerlei studies wordt naar deze piramide gewezen. We zullen de piramide gebruiken om te tonen hoe in verschillende levensfasen de behoeften zich kunnen wijzigen. Daar zullen we vervolgens ook het begrip zingeving aan koppelen.

Een belangrijke cursus voor senioren

Uit veel onderzoek blijkt dat het begrip zingeving voor verschillende leeftijdsgroepen tot andere invullingen leidt. In deze cursus richten we ons uiteraard op de groep senioren.
In dit geval is het interessant om op te merken dat er bepaalde gebieden in de wereld zijn – de zogenaamde blue zones – waar mensen opvallend veel langer leven. Bij het onderzoek naar het waarom, komt zingeving als een belangrijk gegeven naar voren. Het onderwerp ‘blue zones’ zullen we in een afzonderlijke les behandelen.

Studieduur

Het doornemen van de deze cursussen duurt ca. 2 uur. Er is geen voorkennis noodzakelijk.
De studietijd hangt uiteraard ook af van de reeds opgedane kennis rond het onderwerp.

Vragen en taken

In deze cursus komen we af en toe vragen tegen. Probeer eerst zelf antwoord op zo’n vraag te geven en klik vervolgens op de vraag zelf om te zien wat ons antwoord is. Dat hoeft beslist niet het goede antwoord te zijn, maar als het verschilt van jouw antwoord, zet het zeker aan tot denken.

Daarnaast zijn er uit te voeren taken. Die zijn uiteraard niet verplicht.