De ontdekking van de middeleeuwen

Terug naar de middeleeuwen

In deze cursus gaan we dieper in op de romantiek met als invalshoek ‘De ontdekking van de middeleeuwen’.
We zullen zien hoe die ontdekking onder andere tot uiting komt in de literatuur en de bouwkunst. De meest interessante invalshoek is stellig om te zien waarom dat opnieuw verlangen naar de middeleeuwen zo heeft kunnen plaatsvinden. Kortom, niet alleen de periode zelf is interessant, maar de periode na die periode is minstens zo interessant

De cursus is niet bedoeld als algemene inleiding over de romantiek maar richt zich met name op die herontdekking van de middeleeuwen. We hebben de cursus in twee delen verdeeld:
deel 1: hoe is de weg naar de romantiek verlopen en wat maakt dat juist die ontdekking van de middeleeuwen zo’n accent heeft gekregen? Deel 1 heeft meer het karakter van een overzicht;
deel 2: de periode zelf met een accent op literatuur en bouwkunst. Dit is de periode die in deze cursus aan bod komt.

Onze cursusleider

Deze cursus is gebaseerd op een reeks voordrachten van Bart Jan de Graaf. Hij is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. Bart Jan de Graaf is bekend van zijn vele lezingen. Op zijn website schrijft hij:

In 2012 ben ik begonnen met het aanbieden van cursussen cultuurgeschiedenis. De eerste twee cursussen werden goed bezocht en enthousiast ontvangen. In de metamorfose van de wereld werd aan de hand van vijf thema’s (tijd, ruimte, onttovering, onderbewustzijn en massacultuur) een beeld geschetst van de grote veranderingen die zich voordeden in het tijdperk van de Industriële Revolutie, terwijl in de Stedenreeks de recente (cultuur)geschiedenis en de opkomende moderniteit van vijf Europese metropolen werd behandeld (Wenen, Parijs, Londen, Brussel en Barcelona).

De stedenreeks zal vanwege zijn unieke karakter ook in het aanbod van 60PlusPlaza worden aangeboden.

Cursusduur en voorkennis

De cursusduur van dit deel is ca. 1 uur als je ook alle opdrachten maakt.

Dat is overigens geen verplichting.
Natuurlijk kan de cursus aanleiding zijn om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen en dan kun je uren bezig zijn.

Dat zijn dan wel erg plezierige uren.

Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist.

duur en voorkennis op 60PlusPlaza.nl