Inleiding

Hoe keuzes kunnen doorwerken

Deze cursus gaat in op de vraag hoe bepaalde keuzes kunnen doorwerken. En om een en ander tastbaar te maken hebben we Maria Montessori (afbeelding bovenaan) als voorbeeld genomen.

Deze cursus is niet opgesteld om een lans te breken voor het montessorionderwijs. Die keuze laten we graag aan anderen over.

Met deze cursus gaan we vooral uit van de gedachte: waarom is het toch zo moeilijk om een eigen weg te kiezen en wat heeft de weg die jij gevolgd hebt voor je leven betekend?

In die zin heeft deze cursus ook iets van een overpeinzing.

Cursusduur en voorkennis

De cursusduur van deze cursus is ca. 1 uur als je ook alle opdrachten maakt.
Noodzakelijk is dat zeker niet.

Er is geen bijzondere voorkennis vereist.

duur en voorkennis op 60PlusPlaza.nl