Het zal niet verbazen dat de meeste ouderen en toekomstige ouderen zo veel mogelijk de eigen regie over het leven willen behouden.
In deze cursus gaan we dieper op de vraag in wat dit betekent.

Iedereen weet het. De bekende bejaardenhuizen van vroeger zijn verdwenen. Het idee van de verzorgingsstaat is op één punt in de politiek van Den Haag aanmerkelijk gewijzigd.

Nu gaan we ervan uit dat mensen zolang ze nog (figuurlijk) op hun eigen benen kunnen staan, dat ook moeten doen. Daarmee heeft het begrip eigen regie een veel grotere betekenis gekregen: zelf kunnen beslissen wat goed voor je is, is immers de kern van het begrip “eigen regie”.

En natuurlijk hebben we het dan over beslissingen die bepalend zijn voor hoe je leeft.

Lego

Opbouw van deze cursus

Deze cursus bestaat uit 4 lessen:

les 1: eigen regie en zelfredzaamheid

Deze les beschrijft deze begrippen. Ondanks het feit dat beide begrippen een zekere overlap hebben, zijn ze toch verschillend.

les 2: ouderen en eigen regie

Naarmate we ouder worden, worden bepaalde functies minder. In deze les bekijken we dit verval in relatie tot eigen regie.

les 3: zorg en regie

Indien zorg nodig is grijpt dit altijd voor een deel in op het gebied van zelfredzaamheid. Maar hoe zit het dan met de eigen regie?

les 4: dementie en eigen regie

Dementie heeft te maken met een terugval van mentale functies. Ook hier de vraag hoe dit de eigen regie raakt.

Klok

Studieduur

De cursusduur van deze cursus is ca. 2 – 3 uur.

Daarbij gaan we ervan uit dat je ook alle opdrachten maakt. Noodzakelijk is dat zeker niet.

Als je geen opdrachten maakt en alle video’s goed bekijkt, duurt de cursus ca. 1 uur.

waarschuwing

Een waarschuwing vooraf

Sommige cursussen tonen ook de minder leuke aspecten van ouder worden zoals wat er gebeurt bij dementie.

Natuurlijk mogen en kunnen we de werkelijkheid van het leven niet negeren. Maar we geven wel aan dat als je niet zo goed tegen deze wat confronterende beelden kan, je deze cursus – in ieder geval de lessen 2, 3 en 4 – beter kunt overslaan.

Bedenk wel dat het onderwerp op zich zeker niet negatief is. Sterker nog, veel mensen ervaren baat bij het zich realiseren van het belang van eigen regie.