Inleiding

Een voorbeeld

Als we aan kunstmatige intelligentie denken, denken we automatisch aan robots en het liefst nog aan robots die er als een mens uitzien. Inmiddels zijn er robots gemaakt die er als een mens uitzien en die ogenschijnlijk verbluffende prestaties leveren. De video geeft een treffend voorbeeld. Het lijkt wel of Sophia – want dat is de naam van deze wereldberoemde robot – alles begrijpt. Maar dat is slechts schijn want de vragen moesten van te voren worden ingeleverd bij degene die Sophia beheert (alleen het woord beheren al…). En als je een vraag stelt die nog niet bekend is, komt Sophia er niet meer uit.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige Intelligentie of de overeenkomstige Engelse uitdrukking Artificial Intelligence (afgekort AI) is in ieder geval een onderwerp waarbij iedereen aanvoelt dat het een van de belangrijkste ontwikkelingen van deze tijd is. Veel senioren denken… laat die maaltijd maar aan mij voorbij gaan. Ze hebben al moeite om met een smartphone om te gaan en denken meestal dat AI een onderwerp is waar toch niets van te  snappen valt. Fout, het is een onderwerp dat goed te begrijpen is en dat ook voor senioren van belang is.

De opbouw van de cursus

De opbouw van de cursus is als volgt:

Les 1: geven we introductie tot het begrip kunstmatige intelligentie 

Twee stromen
Dan tonen we dat er eigenlijk twee stromen zijn die bij elkaar komen met als resultaat dat er nu enorme stappen voorwaarts worden gezet:

Les 2: de eerste stroom gaat over het ontwikkelen van computers. Van grote machines tot hele kleine apparaatjes waar alles in zit;

Les 3: de tweede stroom heeft te maken met onderzoek aan onze hersenen. We zullen zien dat er zogenaamde netwerken zijn waar te nemen in ons hersenen. Dat concept wordt vervolgens in die computers overgenomen;

Les 4: geeft een voorbeeld van een toepassing. We eindigen dan tevens met wat we allemaal mogen verwachten.