Inleiding

dokter

Wat is gezond?

De afbeelding hierboven toont ons een soort droombeeld. Man en vrouw gelukkig en in blakende gezondheid, stralend op het gazon van hun waarschijnlijk behoorlijk grote tuin.

Voor 99% van de mensen is die werkelijkheid natuurlijk anders. Allereerst kan die tuin weleens veel kleiner zijn. Maar wat vooral anders is, is dat mensen op leeftijd helaas ook bepaalde klachten krijgen. Laten we eerlijk zijn, wie is nu als 60-plusser zonder zorgen?
De meesten van ons zijn gedurende ons leven al met nare problemen geconfronteerd en hebben kennissen en vrienden verloren. Als je op een bepaalde leeftijd bent, kun je duidelijk het verschil aangeven tussen droom en werkelijkheid. Maar laten we niet te negatief zijn en dat dat juist niet hoeft zal in deze cursus aangetoond worden!

stetoscoop

De grote vraag

En de grote vraag is dus… als je op leeftijd bent, kun je dan nog van gezond spreken als je al last hebt van bepaalde kwaaltjes of kwalen?

Hoe zit het eigenlijk met ons begrip gezondheid? Is iedereen die op leeftijd is eigenlijk al niet een beetje ongezond? In feite is dat wel wat ons een beetje is aangepraat. We zullen in deze cursus zien hoe goed het is om juist nu open te staan voor nieuwe denkbeelden.

Het doel van deze cursus

Wat is gezond en wat is in het bijzonder het begrip gezond als we ouder worden? Dat is de vraag die we in deze cursus bekijken.
We zullen zien hoe een nieuwe benadering van gezondheid, een benadering die bekend staat onder de noemer ‘positieve gezondheid’, ons daarbij helpt.

Maar eerst gaan we een ander begrip behandelen namelijk ‘positieve psychologie’ om daarna te zien hoe fraai die beide nieuwe begrippen bij elkaar passen.

Een constatering

We zullen zo dadelijk het begrip positieve psychologie introduceren aan de hand van een video van een van de grondleggers van die positieve psychologie. We hebben het dan over Martin Seligman.
En we zullen tevens zien dat hierbij het begrip gezondheid direct nadrukkelijk naar voren komt.

In een daaropvolgend gedeelte gaan we op het begrip positieve gezondheid in.
Dat begrip is vormgegeven door de Nederlandse Machteld Huber.
Zij leidt het Institute for Positive Health.

psychlogie

Een psychologische verkenning

Het zal duidelijk zijn dat het begrip positieve psychologie sterk verweven is met ‘wat er tussen onze oortjes gebeurt’. Positieve psychologie houdt zich met name bezig met de vraag welke factoren bepalend zijn om ons ‘happy te voelen’, ook als we ouder zijn en last van tegenslagen kunnen krijgen.
We zullen zien dat het begrip positieve gezondheid daarmee sterk verbonden is. Bij positieve gezondheid draait het ook om hoe wij bepaalde situaties waarderen en hoe we er mee omgaan.

Vroeger spraken we altijd van een strikte scheiding tussen lichaam en geest. Met betrekking tot het lichaam was het helder of er sprake was van bepaalde aandoeningen en dus… dat je op grond daarvan al of niet helemaal gezond was. We zullen zien dat we van dat eenvoudige beeld afscheid gaan nemen.

belangrijk

Een belangrijke cursus voor jou!

Dit is zeker een cursus die voor alle 60-plussers van belang is.
Want wie 60-plusser is, krijgt met kwalen en kwaaltjes te maken.
Dat is een nuchtere constatering.
Kennis van de positieve psychologie en de positieve gezondheid leert hoe je hier beter mee om kunt gaan.
We maken ook kennis met onderzoek over het vraagstuk ‘wat moet je doen als je niet gelukkig bent’ en hoe je het voor elkaar krijgt om bij wijze van spreken van -10 weer naar 0 te gaan, ja het liefst daar nog overheen.

Opgaven zijn niet verplicht om te doen

Af en toe geven we een opdracht. Voor alle duidelijkheid: het is absoluut niet nodig dat je zo’n opdracht moet uitvoeren. Dit is een cursus zonder examen. Dit is wel een cursus waarvan we hopen dat je er veel plezier aan beleeft en er zijn mensen die het leuk vinden om in het kader van een cursus opdrachten uit te voeren. Maar nogmaals: niets is verplicht!