Inleiding

Het onderwerp

Het onderwerp van deze leerquiz is ‘Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw’. Dat is natuurlijk een onderwerp dat veel mensen zal aanspreken omdat in die kunstperiode Nederland stellig de belangrijkste bijdrage aan de schilderkunst heeft geleverd. De beroemdste musea in de wereld hebben meestal een ‘Hollands hoekje’ en gewoonlijk komt dat hoekje bij een bezoek aan dat museum als een ware verademing over. Zie je in voorafgaande zalen nog heldhaftige figuren die iets onwaarachtigs presteren, bij het zien van de bekende Hollandse meesters gaan we terug naar het normale leven.  Plotseling zijn het geen hoogdravende voorstellingen meer die uit een fantasiewereld lijken te stammen, maar gewone mensen in alledaagse situaties.

Neem bijvoorbeeld dit schilderij van Jan Steen. We zien een meisje dat met opvallende ondeugende ogen naar ons kijkt en dat lekker even van oesters geniet. Kijk eens hoe de blik naar de kijker is gericht . Je wordt onmiddellijk deelgenoot van wat er zich afspeelt en je hebt de neiging om zoiets te zeggen als ‘ja lekker… geef maar…’. Als er in die tijd tijdschriften waren, zou het als een reclameprent gebruikt kunnen worden… “Oesters van ons… betere zijn er niet!’

Of kijk eens naar de afbeelding direct onder het hoofdmenu. Het is het bekende schilderij van Rembrandt met het portret van Jan Six. Het schilderij zal Geert Mak gebruiken voor de omslag van zijn boek ‘De levens van Jan Six”. En ook hier worden we betrokken bij wat er zich afspeelt. Het is alsof Jan Six zegt ‘heb je ook je jas al aan?’

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘juiste antwoord’. Kortom een leerquiz is een quiz waarmee je in korte tijd veel over een bepaald onderwerp kunt leren. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen meer te leren. 

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: er zijn steeds 10 vragen. Dat maakt het geheel ook erg overzichtelijk. 
En de vragen zijn eenvoudig. Je ziet een schilderij en je moet aangeven wie de schilder van dat schilderij is. Soms zullen de vragen eenvoudig zijn, maar er zijn ook wel wat meer lastige vragen bij.

Daarna geven we een kort overzicht van de betreffende schilder en zijn werk. Het gaat dan echt om een overzicht want alleen al over Rembrandt zou je tientallen leerquizzen kunnen maken.
Het leuke is dus dat je op deze manier een overzicht krijgt van de Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij een leerquiz wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over bepaalde voorkennis moet beschikken. Ze zijn dus voor iedereen geschikt, ongeacht de gevolgde vooropleiding. Ze zijn ook opgesteld voor het brede publiek om zo op aangename wijze met interessante onderwerpen kennis te maken.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. In dat geval kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel erg genoeglijke uren!