Vraag 3

meer achtergrond

David Bailly, Vanitas, 1651 

David Bailly

Eerlijk is eerlijk… dit was een soort strikvraag. We hadden een kleine hint bij de vorige schilder gegeven toen we het hadden over “Zo kennen we een schilderij van David Bailly (1584 – 11657) met de titel ‘Vanitas – zelfportret van de schilder’. Op dat schilderij zien we allerlei objecten op een tafel die zo waarheidsgetrouw zijn geschilderd dat het wel een kleurenfoto lijkt.” We doelden dus op dit schilderij van David Bailly (1584 – 11657). Bailly was een zoon van de Vlaamse immigrant Peter Bailly, en hij was leerling van Cornelis van der Voort en van de kopergraveur Jacob de Gheyn en waarschijnlijk ook van zijn vader Peter Bailly. Overigens was de derde naam bij de vraag op de vorige pagina. Cornelis Ketel weer de schilder waarbij Cornelis van der Voort in de leer was. Cornelis van der Voort was leermeester van David Bailly en op zijn beurt was Cornelis Ketel (de naam werd ook in de vraag genoemd) weer de leermeester van Conelis van der Voort. Het gaat hier om schilders die de kunst van het schilderen volledig beheersten maar die ondanks hun schitterende portretten toch in vergetelheid raakten.

We keren weer terug naar David Bailly. Als hij ongeveer 24 is, maakt hij studiereizen naar Duitsland (Hamburg) en Italië (Venetië en Rome). Op de terugreis naar Holland werkt Bailly voor diverse Duitse prinsen. Na zijn terugkomst in Leiden begint Bailly met het schilderen van historiestukken, stillevens en portretten, Soms gaat het om een zogenaamd Vanitas-stilleven. Dat is een stilleven waarmee de vergankelijkheid van het leven in beeld wordt gebracht met objecten als een kaars die opbrandt, een zandloper en een schedel.

Ook vervaardigde David Bailly zelfportretten en portretten van zijn studenten en professoren aan de Universiteit Leiden. Hij was medeoprichter van het Sint-Lucasgilde in Leiden, waarvan hij in 1648 hoofdman werd. 

Details

Hier zien we het schilderij dat David Bailly in 1628 maakte van Gerrit Schaep.  We zien een kennelijke voorname persoon en inderdaad, Schaep was lid van een aantal admiraliteiten en hij was tevens Schepen van Dordrecht.

Het gaat ons vooral om de kraag waarvan we tevens een uitvergroting tonen. Als het om de details van dit soort portretten gaat, kijken we doorgaans eerst naar het kantwerk. Maar in dit voorbeeld is de stof boven het kantwerk nog interessanter. We zien hoe Bailly er volledig in slaagt om de textuur van de stof in beeld te brengen door met verschillende grijstinten te werken.

We sluiten af met een collage van portretten uit die tijd. Kijk met name naar de namen van de schilders. Het gaat om de absolute top maar de meeste namen zijn, zeker voor het grote publiek, onbekend. Dus alsnog… een stille hommage.

Voor het geval je dieper op het onderwerp wil ingaan

Er is uiteraard meer informatie op internet te vinden.
Als je meer over dit onderwerp wil leren, kun je van onderstaande link gebruik maken.
Probeer eens na te gaan welke voorwerpen we nog meer op een Vanitas-stilleven aantreffen.