De kracht van het boek “Fit en Gezond” schuilt in de ondertitel waarmee op positieve psychologie wordt gewezen. Dit onderwerp komt ook in een van de cursussen van 60PlusPlaza terug en wel bij de cursus “Positieve gezondheid en positieve psychologie”. In die cursus gaan we nog meer in op de ontstaansgeschiedenis en wat nog meer van belang is.

Ook bepaalde onderwerpen die bij positieve gezondheid genoemd worden, bijvoorbeeld intimiteit, komen terug in cursussen. We denken dan aan de cursus “Intimiteit” en “100 jaar oud worden”. De laatstgenoemde cursus gaat in op de zogenaamde Blue Zones, gebieden waar men veel ouder wordt.

We vervolgen met een paar oefeningen en daarna geven we enkele korte beschrijvingen van die cursussen. 

Fit en Gezond

De cursus die perfect aansluit op het boek.

De reeks Gezond en Fit biedt een perfecte start om met alle facetten van een gezonde leefstijl kennis te maken, vooral als het gaat om de actieve 60-plusser. Je kunt je o.a. richten op je fysieke conditie, je voeding, het verlangen naar geestelijke rust en nog veel meer.

Oefeningen met betrekking tot jongleren

Afwisselen links rechts met één doekje

De eerste fase van het jongleren: we werken met één doekje. Merk op dat het steeds om gooien en pakken (klauwen) gaat in een rondgaande beweging, terwijl we daarbij steeds verwisselen van hand. Omdat het om erg lichte doekjes gaat, is dit beslist goed mogelijk. Bij deze beweging gaat het om:
– waarnemen;
– inschatten van een positie;
– uitvoeren van een handeling;
– beseffen met welke hand je bezig bent.

Jongleren met 2 doekjes: fase 1

We horen hoe Rinus Pecht hier de instructie geeft: links – rechts, enz.
Ook hier moeten we:
– waarnemen
– inschatten van een positie
– uitvoeren van een handeling
– beseffen met welke hand je bezig bent
Maar omdat we nu met 2 doekjes werken, moeten onze hersenen nog meer werk verrichten. We merken nogmaals op hoe goed dit soort oefeningen zijn. Ze zijn goed omdat er steeds sprake is van het activeren van de linker en de rechter helft van de hersenen + het gedeelte dat berichten tussen deze beide delen uitzendt. In het boek wordt de nodige achtergrond gegeven.

Jongleren met 2 doekjes: fase 2

We zien nu hoe met 2 doekjes gewerkt wordt. Het is aardig om op te merken dat ons model (de yoga-specialiste Margareth Luijkx van tevoren niet bekend was met die oefening. Je ziet haar ook stralen als het lukt!

Nog meer instructies en een impressie van een groep ouderen die deze oefening doet

Eerst geeft Rinus Pecht nog een korte uitleg en daarna zien we hoe een groep ouderen bezig is.

We zien in het begin hoe Rinus de oefening met eerst 1 en vervolgens 2 doekjes uitvoert. In deze video toont hij zelfs hoe je met 3 doekjes kunt werken. Voor een aantal mensen zal die laatste oefeningen te ingewikkeld zijn, vandaar dat we er geen bijzondere aandacht in ons boek aan besteed hebben.

Merk op met hoeveel plezier de groep die hier traint met deze oefeningen bezig is. Jongleren te moeilijk voor ouderen… absoluut niet!

Een introductie van Rinus tot de overige oefeningen

In deze video start Rinus met een uitleg te geven hoe ons brein ontwikkeld is. Daarna volgt de eerste oefening: kruipen als een kind. Hij toont vervolgens o.a. een variant van de Bird Dog (zie uitleg boek) en hij toont een groot aantal oefeningen waarvan de belangrijkste hieronder afzonderlijk als video worden getoond. Rinus geeft o.a. voordrachten in de bekende dementie-cafés en het blijkt steeds weer hoeveel belangstelling er voor dit soort oefeningen bestaat.

Oefening voeten tikken met handen, meer complex

Tikken met de hand

Merk op hoe de rechter hand het linker been tikt terwijl die wordt opgeheven. Bij het tikken bevindt de hand zich vóór het lichaam. Hierna wordt het rechter been geheven en de linker hand tikt deze achter het lichaam.

Voer de oefening uit en merk op dat je voortdurend moet nadenken: de beweging is complex. Juist dat nadenken is goed voor onze hersenen. Als je gewoon wandelt, hoef je niet na te denken. Dat wandelpatroon is in feite ingesleten. Op het moment dat we afwijkingen introduceren, moeten de hersenen gaan werken en dat is in feite het uitgangspunt van al deze oefeningen.

Looppatronen: meer complex

Surplace met tussenstapjes

We maken de bekende loopbeweging (wandelen) terwijl we op de plaats blijven. Wielrenners gebruiken voor “op de plaats blijven” de uitdrukking “sur place”. Nu maken we het patroon ingewikkeld door tussenpasjes in te voegen en eventueel kunnen we de hak aantikken. Juist door de beweging complex te maken, moeten onze hersenen weer extra werk verrichten en dat is goed. Ook goed om op te merken dat dit soort oefeningen bij dementie een vertraging bij het proces van aftakeling tot gevolg heeft. Vandaar dat groepen die zich op dementie richten ook veel baat hebben van deze kennis. 

Surplace met kniehef

Ook hier weer een oefening sur place. Nu worden de knieën (of speciaal één knie) geheven. 

Varianten
Wie eenmaal begrijpt dat we steeds uitgaan van een looppatroon waarbij we dat patroon zo veranderen dat je voortdurend moet nadenken, begrijpt ook dat je tientallen varianten kunt verzinnen:
– echt lopen
– om beurten 2 x de linker knie en 2 x de rechter knie heffen;
– enz.

Oefeningen met betrekking tot kracht

Kracht

De onderbenen liggen op de grond en nu drukken we ons op en laten we ons vervolgens weer zakken. We spreken  van push ups. De rug blijft bij deze oefening recht.

Naar voren – naar achteren

Leuke oefening. Merk op hoe de met de handen als het ware naar voren lopen en vervolgens weer terug. Let op hoe de benen recht worden gehouden.

Cursussen die je wellicht interessant vindt:

Gezond en fit

De reeks Gezond, en Fit’ biedt een perfecte start om met alle facetten van een gezonde leefstijl kennis te maken, vooral als het gaat om de actieve 60-plusser. Je kunt je o.a. richten op je fysieke conditie, je voeding, het verlangen naar geestelijke rust en nog veel meer.

Positieve psychologie en gezondheid

Het begrip gezondheid ondergaat een opvallende wijziging. Het nieuwe begrip dat door Machteld Huber is ingevoerd, geeft een veel bredere benadering. Dat is niet alleen voor zorginstellingen van belang maar ook voor jou en mij! 

100 jaar oud worden

Het onderzoek waarom bepaalde bevolkingsgroepen duidelijk ouder worden dan andere, heeft tot een bijzondere belangstelling geleid voor de zogenaamde Blue Zones (Blauwe Gebieden).
Blue Zones zijn gebieden waar mensen opvallend langer leven. Er zijn vijf Blue Zones gevonden.

We gaan in op de kenmerken van die gebieden en focussen aan het slot op wat de wetenschap voor ons in petto heeft.

Nog meer interessante onderwerpen die 60PlusPlaza biedt.

Hulpmiddelen

Virueel reizen

Gezondheid

Cultuur