Jouw weg

Inleiding


Deze cursus gaat over keuzes maken in je leven en hoe die keuzes kunnen uitvallen. En om het geheel tastbaar te maken nemen we Maria Montessori als voorbeeld.

Maria Montessori was een Italiaanse opvoedkundige die oorspronkelijk als arts afstudeerde. Overigens wil ze eerst ingenieur worden en er is een foto bekend waarop zij met een andere vrouw tijdens het volgen van een college te zien is tussen alleen maar mannen. Haar vader is volstrekt tegen de weg die ze wil bewandelen en het toont op vroege leeftijd al haar strijd om zelf een eigen weg te kiezen. Een kenmerk dat haar gehele leven zou domineren en dat tot nadenken stemt.

Hoe was jouw weg?

Hoeveel van ons hebben niet een weg gevolgd omdat onze ouders dat de goede weg vonden?

Hoe zelfstandig konden wij kiezen? En hoe was de invloed van de omgeving? In hoeverre hebben wij te maken gehad met ‘dat doe je toch niet… dat is not done…’?

Er is een bekend liedje met de zin ‘als je voor een dubbeltje geboren bent dan word je nooit een kwartje’.

Geeft die zin niet kernachtig aan hoe velen van ons de jeugd hebben ervaren?

Opgave

Ga eens na, hoe was jou weg?

– schrijf eens op hoe je ouders je hebben beïnvloed?
– vind je achteraf dat die beïnvloeding goed was?

Als je eenmaal een beroep kiest (beroepsopleiding) is het nog belangrijker om te zien hoe je keuzes tot stand zijn gekomen:
– in hoeverre heeft ‘je situatie thuis’ daar invloed op gehad?
– als je kleinkinderen hebt: waar zou je je eigen kinderen voor willen waarschuwen?

Keuzes & beslissingen.
HOE DAN????

Kijk nu eens naar de volgende video van Sanny Verhoeven. Bij deze video schrijft Sanny Verhoeven:
Last van keuzestress? En vind jij beslissingen nemen ook zo lastig? Mijn sterke kant is het ook niet, maar er zijn wel een aantal stappen die ik volg en die me helpen om sneller te kunnen kiezen.
Hoe kies ik mijn doel?
Hoe luister ik naar mijn intuïtie?
Kies ik voor mijn hart of voor mijn hoofd?
Wat nou als ik de verkeerde keuze maak?
Deze video is voor iedereen met keuzestress over de kleine en de grote dingen in het leven zoals je studiekeuze of beslissingen over je werk.

Opgave

Als senior kijk je misschien toch anders tegen de situatie aan dan dat Sanny Verhoeven doet.

Waarin verschillen jouw opvattingen met die van Sanny?

Een nalatenschap

We keren aan het eind van deze les terug naar Maria Montessori. De naam van Montessori zal vooral verbonden blijven aan een speciaal type onderwijs: het montessorionderwijs. Maria zal snel wereldberoemd worden en veel reizen maken. Onder andere naar Amerika (zie foto). Ze zal uitnodigingen ontvangen van onder anderen Alexander Graham Bell en Thomas Edison. Het feit dat er tot op de dag van vandaag nog veel montessorischolen zijn, onderstreept in ieder geval de kracht van haar opvattingen.

Hier nog een video over het belang van haar onderwijsvernieuwing.
Als je de oorspronkelijke video wil zien, moet je onderstaande link gebruiken.

Tot slot

De opkomst van het nazisme verhinderde Maria Montessori om in Italië te blijven, omdat Mussolini het montessorionderwijs wilde verbieden. Ze ging naar Spanje maar ook daar zou oorlogsgeweld, namelijk de Spaanse burgeroorlog, haar weer tot een vertrek dwingen. Haar laatste jaren verbleef ze in Nederland, waar ze in 1952 overleed. (foto: opening van een naar haar genoemde school in Haarlem, 1924).

Op Wikipedia lezen we:
In 1936 werd zij door het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog uit Barcelona verdreven. Zij vestigde zich vervolgens met haar zoon, die zij voorstelde als haar “neef”, in Nederland, na een kort verblijf in Engeland. Het hoofdkwartier van de montessori-beweging (Association Montessori Internationale) was toen al in Nederland gevestigd. In oktober 1939 verliet zij Nederland om een reis naar India te maken. Daar gaf zij een groot aantal lezingen en montessori-cursussen. Door de oorlogsomstandigheden duurde haar verblijf in India tot 1946, waarna zij terugkeerde naar Nederland. Zij werd in 1950 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Zij is begraven in Noordwijk op de R.K. begraafplaats.