Een leuk boekje met een opvallend begin

Hier zien we de omslag van het boekje ‘handboek voor opa’s & oma’s’.  Het eerste deel van het boekje gaat vrij diep in op wat het eigenlijk betekent om opa en oma te zijn. 

Het boek begint met op te merken dat de rol die wij nu kennen als het om opa’s en oma’s gaat, in het dierenrijk zelden voorkomt. Dat is opvallend omdat de rol van vader en moeder in het dierenrijk bij veel dieren juist wel overeenkomsten vertoont met het dier ‘mens’. 

Er zijn wel uitzonderingen. Zo is bij de tandwalvissen (grienden) vastgesteld dat de grootmoeders op de kleintjes letten als de ouders diep gaan duiken. Als er al iets is dat grootouders in het dierenrijk typeert, dan is het wel het bieden van bescherming. 

Wij starten met de rol van opa en oma door naar de volgende video van onze zuiderburen te kijken (bron: Libelle).

Enkele conclusies

 

1. Door maatschappelijke veranderingen – bijvoorbeeld beide ouders moeten nu, in tegenstelling tot vroeger, werken – wordt de positie van de grootouders steeds belangrijker.

2. Het gaat dan vaak om het drukken van de kosten voor de ouders. 

3. Het vertrouwen dat je in je grootouders hebt telt mee: grootouders bieden een veilige haven. Zeker als het om een moeilijke periode gaat, zoals bij een echtscheiding.

4.Het is wel van belang om goede afspraken met de ouders te maken anders kunnen er problemen ontstaan over bepaalde invalshoeken van de opvoeding.

5. Uit het tussenstukje valt direct op dat de iPad een belangrijke rol speelt. Vaak laten opa en oma toe dat er teveel op de iPad gespeeld wordt. Het omgaan met zo’n tablet is een belangrijk punt bij de opvoeding. Kinderen vinden het tegenwoordig heel gewoon dat opa’s en oma’s ook een iPad hebben.

6. Soms kan de druk te groot zijn en dan is het van belang dat je als grootouders je grenzen aangeeft. Dat zoiets in de praktijk moeilijk is, spreekt voor zich.

7. Pas op bij opvoedkundige problemen: neem als grootouders altijd afstand!

Vragen

1. Probeer eens onder woorden te brengen hoe jij vroeger leefde en hoe dat nu is met je kinderen en kleinkinderen?
2. Ervaar je de genoemde maatschappelijke veranderingen?
3. In jouw jeugd had je nog geen iPad. Wat deed je zelf om je bezig te houden?
4. Herinner jij je nog van vroeger dat jouw opa en oma niet meer met de tijd mee konden gaan zoals nu? (Veel opa’s  en oma’s  hebben problemen met de smartphone).

Die speciale band ervaren

Het is goed dat we bovenstaande punten de revue hebben laten passeren. Maar daardoor lijkt het dat we het belangrijkste punt vergeten; de band tussen grootouders en kleinkinderen. 

In de volgende video zien we de tv-presentator Bert van Leeuwen die op zoek is naar die band. Bert is nog een opvallend vitale opa die ook duidelijk de rol van speelkameraad aangaat om de band met zijn kleinkind op te bouwen. Heerlijk om naar te kijken. Het is ook aardig om te zien hoe de opa- en oma-rol wordt ingevuld. Zo horen we de opmerking “we smokkelen natuurlijk wel eens (als het om chips gaat)… we zijn tenslotte opa en oma”. 

Enkele conclusies

1. Allereerst komt in de video de band tussen grootouder en kleinkind naar voren. Die te ervaren is voor veel grootouders het fijnste dat er is.

2. Je denkt voortdurend terug aan de tijd dat je zelf de kinderen moest opvoeden, maar je realiseert je dat de rol nu echt anders is en dat je veel meer vrijheid hebt. Je hebt minder verantwoordelijkheid voor het opvoeden in het algemeen. Maar als de kinderen bij jou zijn, heb je natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat.

3. Vanuit de band die je opbouwt, hoop je ook dat als ze straks groter zijn, je nog steeds een bijzondere band met ze hebt.

4. Ook hier zien we de rol van oppas-grootouder. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent wanneer dat moet gebeuren.

5. Ook in deze video komt ‘het gevaar van de iPad’ weer naar voren. Gezond spelen is niet spelen op de iPad.

6. Door met de kleinkinderen te zijn, kijk je ook weer terug naar je eigen leven.

7. Het punt streng zijn komt in de video naar voren als mogelijke reactie als er iets niet goed gaat. Maar daar wordt direct aan gekoppeld dat het uitleggen waarom iets niet juist is, beter is.

Vragen

Ga eens na wat:
1. Probeer eens onder woorden te brengen hoe jij vroeger leefde en hoe dat nu is met je kinderen en kleinkinderen?
2. Ervaar je de genoemde maatschappelijke veranderingen?
3. In jouw jeugd had je nog geen iPad. Wat deed je zelf om je bezig te houden?
4. Herinner jij je nog van vroeger dat jouw opa en oma niet meer met de tijd mee konden gaan zoals nu? (Veel opa’s  en oma’s hebben problemen met de smartphone).