Waarom dit voor ouderen zo belangrijk is

Waarom eigen regie niet hetzelfde is als zelfredzaamheid

Eigen regie en zelfredzaamheid

In een overzichtsartikel ‘Ouderen van de Toekomst’ (zie informatie) lezen we de volgende tekst:

… Hoewel eigen regie en zelfredzaamheid vaak in één adem worden genoemd, betekenen zij niet hetzelfde. In deze overzichtsstudie kijken we naar de ervaren eigen regie en het belang van zelfredzaamheid onder toekomstige ouderen. Het ervaren van eigen regie gaat over de mate waarin ouderen ervaren dat zij zelf aan het roer staan: hebben zij het gevoel dat zij zelf kunnen beslissen over de invulling van hun leven, of juist dat het leven hen overkomt? Het belang van zelfredzaamheid gaat over hoe belangrijk ouderen het vinden om grip te hebben op het eigen leven: hechten ouderen veel waarde aan dingen zelf doen, of vinden zij het juist prettig om deze uit handen te geven? …. (einde citaat)

sturing

Wat zijn factoren die bepalend zijn voor hoe je leeft?

Het maakt nogal wat uit of je het begrip eigen regie (soms spreken we van zelfregie) bekijkt vanuit je leeftijd. Als je jong bent heeft eigen regie vooral te maken met keuzes die je maakt voor je toekomst met als belangrijkste keuze welke opleiding je wil volgen en natuurlijk ook of je in staat bent om die opleiding te volgen.

Hoe leef je? Eet je gezond? Sport je? Drink je niet teveel? Dat zijn typische vragen die je gezondheid aangaan en waar jij uiteindelijk de beslissingen neemt. En dan is er nog zoiets als met geld omgaan. Eigen regie houdt ook in dat je goed met je geld moet kunnen omgaan. De volgende video toont hoe belangrijk eigen regie is als het gaat om financieel op eigen benen staan.

Alinda

We zien in deze video Alinda met trots zeggen: “Ik heb de kracht gevonden in mezelf om door te gaan.”

Conclusie
Natuurlijk is het een video die niet de doelgroep 60-plussers in beeld brengt. Maar laten we duidelijk zijn, daar waar we financieel er niet meer uitkomen, komen we in een wereld terecht waarbij we de eigen regie voor een groot deel verliezen en anderen helaas voor ons de dienst gaan uitmaken. Als je geen financiële problemen hebt, zal de video nauwelijks aanspreken. Maar we moeten dan wel beseffen dat de groep ouderen die in financiële problemen komt, helaas steeds groter wordt. 

sturing

Het begrip eigen regie illustreren

 
Eigen regie gaat echt over beslissingen die je neemt die direct je eigen leven aangaan: hoe gezond je leeft maar ook of je op tijd naar de doctor of tandarts gaat als er ‘iets mis lijkt te zijn.

Maar ook of je je ergens verder in wilt bekwamen, hoe je wilt (en kunt) wonen, hoe je met je geld omgaat, welke partner je kiest en in bredere zin welke vrienden je kiest, of je je afzondert of juist dat je op zoek gaat naar contacten.
Een aantal van die punten zijn sterk gekoppeld aan je persoonlijkheid. Zo wordt iemand die graag mensen om zich heen ziet en dus ook contacten opzoekt een extravert persoon genoemd en het tegenovergestelde patroon noemen we introvert. Of iemand extra- of introvert is, is voor een groot deel in de genen vastgelegd.

Vraag

Ga eens na:
1. wat jouw belangrijkste beslissingen zijn geweest die je leven bepaalden?
2. zou je kunnen aangeven wat je goed en fout vond aan die beslissingen?
3. welke zaken vind je nu erg belangrijk om over te beslissen?
4. wat heb je eventueel geregeld voor als dat niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld foor het hebben van een levenstestament).

Nog meer vragen die het begrip eigen regie illustreren

 

Eigen regie gaat echt over beslissingen die je neemt die direct je eigen leven aangaan: hoe gezond je leeft maar ook of je op tijd naar de dokter of tandarts gaat als er ‘iets mis lijkt te zijn.
Maar ook of je je ergens verder in wilt bekwamen, hoe je wilt (en kunt) wonen, hoe je met je geld omgaat, welke partner je kiest en in bredere zin welke vrienden je kiest, of je je afzondert of juist dat je op zoek gaat naar contacten.
Een aantal van die punten zijn sterk gekoppeld aan je persoonlijkheid. Zo wordt iemand die graag mensen om zich heen ziet en dus ook contacten opzoekt een extraverte persoon genoemd en het tegenovergestelde patroon noemen we introvert. Of iemand extra- of introvert is, is voor een groot deel in de genen vastgelegd.

Vraag

Ga eens na:
1. wat geldt bij jouw typisch als een punt van zelfredzaamheid?
2. geeft dat inbreuk op het punt van eigen regie?
3. bij welke punten maak jij gebruik van experts?
4. hoe zou je eventuele punten met je familie willen bespreken?