Boccaccio's Decamerone, een inleiding

Het verhaal speelt zich af in een berucht tijdperk in de middeleeuwen: de periode van de pest, ook wel de zwarte dood genoemd

Het eerste deel van de voordracht

In het eerste deel van de voordacht gaat Bart Jan de Graaf o.a. in op de bekende Duitse schrijver Herman Hesse (1877-1962). Herman Hesse is o.a. bekend van het verfilmde boek Siddhartha. In 1946 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur.

Herman Hesse was al vroeg bekend met de wereldliteratuur waarbij vooral de persoon Boccaccio hem bleef boeien. Hij schreef de kleine novelle Boccaccio, die zich afspeelt in het schilderachtige Florence.

Het  is een beroemd juweeltje uit zijn werk. Hesse beschouwde de stad niet voor niets als zijn ‘thuis’.

Hieronder het eerste deel van de voordracht van Bart Jan de Graaf.  

Een schets van Helene Noltenius

Vervolgens beschrijft Bart Jan de periode van de zwarte dood en wel aan de hand van een stuk van Helene Noltenius (1920 –2000). Noltenius behoort ongetwijfeld tot Nederlands meest bekende cultuurhistorici.
In ‘resources/huygens (KNAW)’ lezen we:
Oneerbiedig zou men kunnen zeggen dat Hélène Nolthenius niet helemaal van de wereld was, in die zin dat zij zich eerder door het ‘daar en toen’ liet beroeren dan door het ‘hier en nu’. Nolthenius was de eerste om toe te geven dat haar liefde voor de tijden van weleer, die zich uitte in de keuze van haar vak, muziekgeschiedenis, en in de historische inslag van zowel haar wetenschappelijke als haar literaire werk, een soort ontsnappen aan het heden was. ‘Ik ben een aartsescapist’, zei zij vaak over zichzelf in interviews.

Ook was Nolthenius een eenling. Zij maakte geen deel uit van enige literaire of wetenschappelijke kring en was daar ook niet op uit. Haar werk werd in het algemeen goed ontvangen, al zetten vakgenoten wel eens vraagtekens bij de religieuze ondertoon. Haar grondige documentatie en haar zin voor historie worden echter unaniem geprezen.

We waarschuwen de cursist wel. Het taalgebruik is niet altijd even gemakkelijk en zal nu zeker voor velen als ‘gezwollen taal‘ overkomen.

De pest is een verschrikkelijke periode geweest en zeker nu de hele wereld het coronavirus beleeft, is er hernieuwde interesse in wat de pest heeft veroorzaakt.

Men had niet de kennis van nu en de gevolgen waren desastreus.

Links een miniatuur uit de middeleeuwen over de pest. Wat vooral opvalt zijn de enorme aantallen kisten…

Boccaccio is hier zelf getuige van en het is goed om hem nu zelf aan het woord te laten.

Hier ziet u een impressie van Pieter Breughel de Oude zijn beroemde schilderij ‘De triomf van de dood’.
We zien tal van scenes die maar één verhaal vertellen: het is uiteindelijk de dood die triomfeert!  

Nu sluiten we deze introductie af.
Kijk ook naar deze afbeelding als je het geluid van onderstaande video hoort.

Opgaven

Opdracht 1
Ga na wanneer de periode van de zwarte dood precies heeft plaatsgevonden.
Wat waren de directe gevolgen?

Opdracht 2
Probeer met behulp van Google na te gaan in welke bloeiperiode met name Italië verkeerde en wat voor weerslag dat had op het gebied van kunst.