Inleiding

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les begint met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘juiste antwoord’. Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp te weten kunt komen.
En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen meer te leren.

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: er zijn steeds 10 lessen. Dat maakt het geheel ook erg overzichtelijk. Senioren blijken deze vorm enorm op prijs te stellen.

senior laptop

Het onderwerp: Willem van Oranje
Willem van Oranje (1533 – 1584)

De vader des vaderlands’ heet hij: Willem van Oranje, een hoge edelman die ruzie kreeg met Filips II. Uit het verzet tegen politiek en de kettervervolgingen van Karel de Vijfde en Filips ontstond een opstand, die Willem leidde.
In 1533 werd hij geboren en in 1584 werd hij vermoord door Balthasar Gerards.

Willem

Moeilijkheidsgraad en duur

Bij leerquizzen wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over bepaalde voorkennis moet beschikken. Ze zijn dus voor iedereen ongeacht vooropleiding. Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste lessen.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. Dan kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel heel genoeglijke uren!

tijd