Contacten

Inleiding

Heel veel senioren ervaren problemen als ze contact willen leggen. Vaak denken ze dan… laten we maar over koetjes en kalfjes praten… vooral geen moeilijke onderwerpen aankaarten. Dat is jammer want een goed gesprek doet veel. Het maakt dat je je meer met iemand verbonden voelt.

Soms ontmoet je iemand waarmee het klikt en dan is het extra lastig als je uit verlegenheid geen gesprek durft te beginnen.

Het kan ook zijn dat je een gesprek mijdt omdat je vreest dat je gesprekspartner weleens emotioneel kan reageren. Die situatie doet zich vaak voor als je iemand op iets wil wijzen. Je bent dan bang dat de ander jouw aanwijzingen als kritiek opvat en dat kan best ongelukkig vallen.

Goede contacten verliezen door fout gedrag

Natuurlijk hebben we het in deze cursus niet alleen over hoe je contacten kunt aanknopen. We geven ook aan dat hinderlijk gedrag kan leiden tot het verlies van contacten. Soms is iemand zo blij dat hij of zij met iemand contact heeft gelegd dat dit nieuwe contact helaas nu te veel benaderd wordt en zo uiteindelijk kopschuw wordt.

Het verliezen van goede contacten gebeurt meestal omdat:
– je geen goed gesprek kunt voeren (gaan we in deze cursus veel dieper op in)
– je gedrag door de ander als hinderlijk wordt ervaren (je zoekt bijvoorbeeld teveel contact).

Empathie, de basis voor een goed gesprek

Bij ieder gesprek speelt empathie een grote rol. Voor velen is dat misschien een onbekend begrip.

Empathie wil zeggen dat je je goed kunt verplaatsen in de gevoelens en de gedachtegang van anderen.

Als je dat goed kunt, kun je bepaalde antwoorden die gegeven worden ook beter plaatsen.

En evenzo, als je goed kunt inschatten wat de gevoelens bij een ander zijn, kun je beter inschatten wat je tegen die ander kunt zeggen.

Daarmee kun je grote fouten voorkomen.

Opgave


Ga eens na welke problemen je hebt ervaren:

– ik heb moeite om contacten te leggen?
– ik merk dat ik soms een goed contact verlies en ik weet niet waarom?

As je een echt goede vriend of vriendin hebt moet je eens de volgende vraag voorleggen:

…. beste <naam> ik weet dat ik eerlijk tegen jou kan zijn. En wat ik nu vraag is misschien een beetje vreemd maar met een eerlijk antwoord zou ik echt enorm geholpen zijn. Ik heb soms moeite om contacten te leggen en soms merk ik dat mensen me een beetje ontwijken… Waarom zou dat zijn? Geef eens een eerlijk antwoord en als je kunt, geef ook eens een advies hoe je me hierin kunt helpen….

Een voorbeeld

Mevrouw A leeft intens mee met Meneer B die zojuist zijn vrouw heeft verloren.

Ze denkt vanuit haar eigen emotie en geeft die direct weer zonder er bij na te denken over hoe haar mededeling (woorden) zou kunnen overkomen (zou kunnen overkomen = empathie). Ze zegt:

‘Ach wat erg voor u, nu heeft u ook geen fijne gesprekspartner meer, ik heb dat ook gehad toen ik mijn man verloor, dat is echt erg hoor!’

Natuurlijk, mevrouw A meent het goed maar wat ze zegt is niet opbeurend en zal door meneer B nu niet als een gebaar van medeleven worden opgevat.

Bovendien maakt mevrouw B een fout die velen maken… ze betrekken de toestand direct op zichzelf.

Klassieke fout

Nog een klassieke fout.
Er zijn mensen die voortdurend reageren op iets wat de ander zegt.
Ze luisteren vooral of ze iets in wat de ander zegt tegenkomen, om daar direct zelf op door te gaan: ik heb ook….

Dat is echt een enorme fout!