Inleiding

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘juiste antwoord’. Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp kunt leren. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen je kennis te verbreden.

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: een leerquiz bestaat steeds uit 10 vragen. Dat maakt het geheel overzichtelijk.

Het onderwerp: Nederlandse pop- en rockbands en bekende performers uit de jaren 60 – ’70

Deze leerquiz gaat over de muziek die velen zich nog kunnen herinneren. Het was vooral muziek die niet zo goed lag bij de meeste ouders.

Er was opstand in te bespeuren, vrijheidsdrang. Een aantal muziekstijlen zoals de rock startte in de VS maar werd al snel door groepen in Engeland en Nederland overgenomen.

In 1969 vindt het bekende Woodstock-festival plaats. De jongeren voelen aan dat de wereld moet veranderen. Oude principes zijn niet meer hanteerbaar en er is een diep wantrouwen in de politiek.

Het is ook het toneel waar we de Nederlandse pop-rockbands tegen moeten plaatsen. 

We hopen dat voor velen deze leerquiz een aangename herinnering oproept.

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij leerquizzen wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over over bepaalde voorkennis moet beschikken. Ze zijn dus voor iedereen geschikt, ongeacht de gevolgde vooropleiding. Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste onderwerpen.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. In dat geval kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel erg genoeglijke uren!