Inleiding

Het onderwerp: muziekinstrumenten

Muziek is een onderwerp waar de meesten van ons in geïnteresseerd zijn. Natuurlijk heeft het onderwerp muziek veel invalshoeken. We kunnen het hebben over bepaalde composities, over bepaalde componisten maar ook over de instrumenten om muziek ten gehore te brengen. Deze leerquiz behandelt tien verschillende instrumenten. Het gaat dan niet alleen om instrumenten die we in een orkest tegenkomen. We komen ook wat bijzondere instrumenten tegen en dat maakt deze quiz leuk en leerzaam!

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les begint met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘ juiste antwoord’. Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp te weten kunt komen. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen meer te leren.

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: er zijn steeds 10 lessen. Dat maakt het geheel ook erg overzichtelijk. Senioren blijken deze vorm enorm op prijs te stellen.

Indeling van muziekinstrumenten

We kunnen muziekinstrumenten op verschillende wijzen indelen. Meestal wordt de wijze van bespelen als uitgangspunt gekozen is. Kiezen we die methode dan zijn er vijf verschillende groepen waarin je de muziekinstrumenten kunt onderscheiden. Namelijk:
1. de blaasinstrumenten: denk maar aan de trompet en de klarinet
2. de slaginstrumenten: denk maar aan de trommel en de triangel
3. de strijkinstrumenten; denk maar aan de viool en de cello
4. de toetsinstrumenten: denk maar aan de piano en zijn voorgangers
5. de tokkelinstrumenten: denk maar aan een gitaar.

Indeling bij het symfonieorkest

De klassieke muziekinstrumenten uit het symfonieorkest worden in de praktijk in families onderverdeeld, in volgorde van de partituur (methode van weergave van de muziek, ingedeeld naar de instrumenten):
• Houtblazers
• Koperblazers
• Slagwerk
• Harp
• Strijkers.

Hieronder een leuke video die meer leert over de verschillende instrumenten in een orkest.

Instrumenten die je niet in een symfonieorkest tegenkomt

Waar je ook in de wereld bent, er wordt muziek gespeeld. En dat betekent ook dat er instrumenten zijn die niet in onze westerse cultuur voorkomen.
Als je bijvoorbeeld naar Chinese of Indiase muziek luistert, valt het direct op dat er geluiden zijn die je niet aan een gebruikelijk instrument kunt koppelen.

Natuurlijk, binnen iedere cultuur zijn er de slaginstrumenten. Maar als het gaat om strijk- en blaasinstrumenten kun je opvallende instrumenten tegenkomen. Enkele van die instrumenten komen ook in de quiz voor. Als je die niet direct kunt herkennen is dat natuurlijk niet erg. Dat maakt het juist leuk!

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij leerquizzen wordt er nooit vanuit gegaan dat je over al over bepaalde voorkennis moet beschikken. Ze zijn dus voor iedereen ongeacht vooropleiding. Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste lessen.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. Dan kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel heel genoeglijke uren!