Inleiding

Het onderwerp: Mozarts meest bekende opera’s.

Deze leerquiz richt zich op het herkennen van bekende opera’s van Mozart (1756 – 1791). We spreken hier van ‘bekende’ omdat het voor de meesten ondoenlijk zal zijn om scenes te herkennen van opera’s die zelden worden opgevoerd. We verklappen dus van te voren dat we alleen scenes hebben opgenomen uit de volgende opera’s:
1. Cosi fan tutte
2. La clemenza di Tito
3. La nozze di Figaro
4. Don Giovanni
5. Die Zauberflöte
6. Idomeneo
7. Die Entführing aus dem Serail

Omdat iedere leerquiz uit 10 vragen bestaat is het daarom duidelijk dat een aantal opera’s meer keren kunnen voorkomen en dan gaat het echt om de zeer bekende.
Van bovenstaand rijtje zijn 2 en 6 duidelijk de minder bekende opera’s. Overigens maakte Mozart 22 opera’s of wat nauwkeuriger omschreven; muziekdramatische werken. Drie opera’s zijn onvoltooid:
1. L’Oca del Cairo
2. Lo sposo deluso
3. Zaïde.
Delen hiervan zijn overigens wel uitgevoerd.

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘juiste antwoord’.

Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp kunt leren. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen je kennis te verbreden. 

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: er zijn steeds 10 vragen. Dat maakt het geheel overzichtelijk. 

Vier opera’s naast de zogenaamde Da Ponte opera’s

Da Ponte – opera’s
Er zijn 3 opera’s die bekend staan onder de naam ‘Da Ponte Opera’s’ omdat Lorenzo Da Ponte (zie afbeelding) hier het libretto (de tekst) voor heeft geschreven.
Het gaat om:
1. Cosi fan tutte
2. Don Giovanni
3. Le Nozze di Figaro.
Deze opera’s behoren min of meer tot het standaardrepertoire van operagezelschappen. 

Overige opera’s
Van de overige opera’s zijn er weer twee die eruit springen wat betreft populariteit.
Uiteraard starten we dan met die Zauberflöte, die door velen gezien wordt als de mooiste opera die Mozart ooit heeft gecomponeerd en de frivole tegenhanger ‘Die Entführung aus dem Serai’. Bij Die Entführing ging het Mozart – zeker wat betreft verhaal en intrige – om een behoorlijk seksueel getint verhaal dat veel geld en bekendheid moest opleveren, terwijl het bij die Zauberflöte gaat om het bereiken van een hoger doel. Die Entführung schreef hij op ca. 26 jarige leeftijd. De première van die Zauberflöte vond plaats op 30 september 1791 in Wenen. In feite vlak voor zijn dood op 5 december van dat zelfde jaar. 

Een belangrijke waarschuwing

We  spreken doorgaans van ‘de opera’s van Mozart’ en dat woordgebruik kan tot behoorlijke misverstanden leiden. De volgende zin klinkt misschien wat ongewoon maar geeft een beter beeld van de situatie: het gaat om de verhalen waar Mozart de opdracht voor kreeg om er de muziek bij te componeren. Waarom dat zo nadrukkelijk naar voren brengen? De reden is eenvoudig. We zullen zien dat een behoorlijk aantal opera’s min of meer ‘goedkope verhaaltjes zijn met bekende elementen als seks, ontrouw, intriges, enz’. Mozart kreeg dan de opdracht om daar de muziek bij te schrijven. De Da Ponte-opera’s zijn hier typische voorbeelden van. Juist door die opzet hoopte men op een groot publiek en het is zeker zo dat Mozart streefde naar bekendheid en dat hij veel geld wilde verdienen. Maar wat we vergeten is dat Mozart op het moment dat hij gaat componeren in zijn eigen muzikale wereld stapt waarin hij  op een volstrekt onnavolgbare wijze zijn creaties maakt. In bijna alle recensies die we nu lezen wordt de opera volledig aan Mozart toegedicht terwijl hij in feite alleen de toondichter was.

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij leerquizzen wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over bepaalde voorkennis beschikt. Ze zijn dus voor iedereen geschikt ongeacht de gevolgde vooropleiding. Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste onderwerpen.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. In dat geval kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel erg genoeglijke uren!

Let op, bij deze leerquiz gaat het direct om het vinden van het goede antwoord en moet er geen keuze worden gemaakt uit 3 alternatieven.