Inleiding

Het onderwerp: klassieke componisten

Deze leerquiz gaat over beroemde componisten van klassieke muziek. We hebben in deze leerquiz alleen bekende componisten opgenomen. Dus als je al heel erg goed bekend bent met klassieke muziek, zal deze leerquiz beslist niet al te moeilijk zijn.

We laten eerst een klein fragment horen en dan moet je aangeven om welke componist het gaat. Na het vraaggedeelte gaan we vervolgens wat dieper op die componist in, zodat je daarna belangrijke wetenswaardigheden kent. En wie weinig kennis over klassieke muziek heeft, zal beslist veel kunnen leren.

We geven ook steeds verdiepingsstof op zodat je over bepaalde componisten meer kunt leren.

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm van een cursus. Bij de leerquiz begint iedere les met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat ‘ juiste antwoord’. Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp kunt leren. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om over allerlei onderwerpen je kennis te verbreden.

De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: er zijn steeds 10 vragen. Dat maakt het geheel overzichtelijk.

senior laptop

Duur en moeilijkheidsgraad

Bij leerquizzen wordt er nooit vanuit gegaan dat je al over over bepaalde voorkennis beschikt. Ze zijn dus voor iedereen geschikt, ongeacht de gevolgde vooropleiding. Of de inhoud aanspreekt en of je de inhoud niet te moeilijk vindt, blijkt al direct bij de eerste onderwerpen.

Een leerquiz kan binnen een uur worden gedaan. In sommige lessen wordt ook aan de hand van links aangegeven hoe je je verder kunt verdiepen. In dat geval kan zo’n cursus vele uren duren…. maar het zijn dan wel erg genoeglijke uren!