Nederlandse schilders

Meesters uit de Gouden Eeuw

De Nederlandse schilderkunst kwam in de Gouden Eeuw, goeddeels samenvallend met de 17e eeuw, tot grote bloei. De vraag naar schilderijen nam enorm toe en kunstschilders moesten zich van elkaar zien te onderscheiden. Dit leidde tot een grote artistieke dynamiek en een eigen stijlontwikkeling. De dominante richting sloot aan bij Italiaans gewortelde stromingen als de barok en het caravaggisme, maar neigde allengs onder invloed van het calvinisme meer naar een ingetogen realisme. Deze schilderwijze zou als uiteindelijk typisch “Hollands” worden bestempeld.
Parallel daaraan waren ook het classicisme en het maniërisme van invloed.

Thematisch kwam de bloei in de 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst tot uiting in vrijwel alle genres. Historische en Bijbelse taferelen, vaak allegorisch uitgewerkt, portretten (zowel individuele als groepsportretten), huiselijke taferelen, interieurs, landschappen, stadsgezichten, zeegezichten en stillevens: vrijwel elk onderwerp kende zijn eigen bloeiperiode.

Klik op de portretten om enige kunstwerken van de desbetreffende schilder te bewonderen.

Klik op de portretten

Ferdinand Bol
1616 - 1680
Jan Steen
1626 - 1679
Gerard Dou
1613 - 1675
Johannes Vermeer
1632 - 1675
Pieter de Hooch
1629 - 1684
Jacob van Ruisdael
1628 - 1682
Hendrick Avercamp
1585 - 1634
Rembrandt van Rijn
1606 - 1669
Adriaen van Ostade
1610 - 1685

Bron teksten: Frans Hals museum, WikiPedia, Getty, Rijksmuseum.