welke cursus wil je gaan doen?

James Ensor

In 1942 kondigt de Belgische radio de dood af van James Ensor. De dagen erop zien de inwoners van Oostende de grote kunstenaar in stilte verzonken voor zijn eigen buste in de tuinen van het casino staan…. De blunder had geen toepasselijker persoon kunnen treffen dan Ensor. Meermaals had hij zichzelf al als skelet geschilderd. Zijn leven lang was hij geobsedeerd door de dood, maar hij was ook een liefhebber van practical jokes.

Jetses, een plezierige tijd

Jetses neemt onder de makers van wandplaten voor scholen een bijzondere plaats in. In deze cursus verplaatsen we ons in de wereld die Jetses aantrof. Was het een plezierige wereld? Volgens de platen wel, maar de werkelijkheid was vaak behoorlijk anders.

Dementie

De cursus heeft de volgende opbouw:
– Wat weet je al?
   Herhaling van de belangrijkste feiten in de vorm van een quiz
– Waar moet je in het bijzonder op letten?
   Wat valt je op en rond welke punten moet je misschien
   andere instanties waarschuwen?
– Welke cursussen zijn er al?
   Een kort overzicht van cursussen die mogelijk interessant zijn
– Informatie
   Nog meer links naar interessante informatie

Gesprekken voeren

Onder de groep senioren treffen we veel vrijwilligers aan. Een vrijwilliger is geen professionele zorgverlener maar dat neemt niet weg dat er veel interesse is over vragen als:
– hoe kan ik goed contact leggen?
– hoe behoud ik afstand als ik aanvoel dat dit nodig is?
– hoe kan ik mensen motiveren als ze in de put zitten?
Een cursus over communicatie en motivatie en met diverse adviezen.

Grootouders en kleinkinderen

In deze les gaan we dieper in op de speciale band tussen opa’s en oma’s en hun kleinkinderen.
Opa’s en oma’s kunnen allerlei rollen vervullen als ze bij hun kleinkinderen zijn. Van voorleesopa/oma tot voorbeeldrol. Bij elke rol geven we ook de valkuilen aan.

Verbeter je contacten

Deze cursus gaat over het leggen van contacten en waar je rekening mee moet houden als je met iemand een gesprek aangaat. Het is geen cursus die van nut is als je lekker met bekenden over koetjes en kalfjes spreekt. De cursus is wel van belang als je moeite hebt om contact met een ander te leggen.

Nostalgie

Deze cursus gaat over nostalgie. Met weemoed terug denken aan vroeger. Zeker bij senioren speelt nostalgie een grote rol. Vaak is het fijn om aan vroeger terug te denken. Dat is opvallend want vroeger was het zeker niet allemaal beter…

Zingeving

Mentaal welbevinden is niet zo moeilijk te definiëren: je lekker in je vel voelen. Maar hoe staat het nu met het begrip ‘zingeving’? Dat begrip is veel lastiger te omschrijven. In deze cursus een duidelijke uitleg en een test om te kijken hoe het met jouw zingeving is gesteld.

Assertiviteit

Deze cursus gaat in op de vraag hoe assertief je bent. Met het woord assertiviteit bedoelen we dan ‘voor je zelf kunnen opkomen waarbij je anderen waarvoor je respect hebt niet kwetst’.

Persoonlijkheid

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de test “Persoonlijkheid”  Begrijpelijk, want zijn we immers niet altijd op zoek naar “wie we eigenlijk zijn”.

Romantiek deel 1

In dit eerste deel met als invalshoek “de ontdekking van de middeleeuwen”, maken we een reis van Petrarca tot Goethe om te zien hoe de aanloop tot de romantiek is geweest. 

Romantiek deel 2

In dit tweede deel van de romantiek met als invalshoek “de ontdekking van de middeleeuwen”, zullen we zien hoe die ontdekking onder andere tot uiting komt in de ridderfiguur, de literatuur en de bouwkunst.

De Decamerone

Decamerone van Boccaccio spreekt al eeuwenlang tot ieders verbeelding. Een voordracht van Bart Jan de Graaf

Feedback

Feedback geven wil zeggen dat je een ander iets zegt in de hoop dat die ander er wat aan heeft. In deze cursus de mogelijkheid om meer over je zelf te leren, of beter nog, waarmee je jezelf misschien op een aantal punten kunt verbeteren.

Hobbycursussen

Deze cursus is niet alleen een reisgids waar je bepaalde cursussen vindt. We vinden het namelijk ook belangrijk om dieper in te gaan op het belang van hobbycursussen. 

De invloed van Freud
In deze cursus bespreekt de bekende cultuurhistoricus Bart Jan de Graaf de invloed van Sigmund Freud op de literatuur, de beeldende kunst en de filmkunst. Het is een van de invalshoeken om het belang van Freud in de wereld van nu te verkennen.

Kunstmatige-intelligentie

Veel senioren denken meestal dat AI (Artificial Intelligence)  een onderwerp is waar toch niets van te snappen valt. Deze cursus bewijst het tegendeel en laat ook de geschiedenis zien rond de ontwikkeling van AI.

Benieuwd naar onze taalcursussen?

We hebben les 1 van de cursus Frans open gezet zodat u een kijkje kan nemen. Voor volledige toegang, word lid

Frans deel 1

Frans leren, leuk toch. Heel veel mensen op oudere leeftijd vinden een taal leren juist leuk, zeker als het om cursus gaat die uitblinkt door eenvoud!

 

Frans deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Frankrijk.

Engels deel 1

Voor de jeugd is Engels geen probleem. Ze krijgen het met de paplepel ingegoten. Maar bij veel senioren is er de wens om nu eens eindelijk een cursus Engels te gaan doen.

Engels deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Engeland.

Spaans deel 1

Altijd eens echt een cursus Spaans willen volgen. Dit is de kans. Een cursus die uitblinkt door zijn eenvoud.

Spaans deel 2

Nadat we deel 1 hebben doorgenomen, volgt het laatste deel met o.a. onderwerpen als winkelen en reizen. Je voelt je al bijna in Spanje.

Keuzes maken

Deze cursus gaat in op de vraag hoe bepaalde keuzes kunnen doorwerken. En om een en ander tastbaar te maken hebben we Maria Montessori als voorbeeld genomen

Rouwverwerking

Deze cursus gaat over rouwverwerking waarbij de focus vooral ligt op rouwverwerking bij senioren die hun partner of bijvoorbeeld een zeer goede relatie verliezen. De cursus is zowel gericht op degene die het rouwproces ondergaat als voor de persoon die steun wil geven.

Ouderen en intimiteit 

Een onderwerp dat uit de taboesfeer getrokken moet worden. Voor velen een belangrijk onderwerp maar voor velen ook een onbelangrijk onderwerp. Iedereen mag wat ons aangaat er een eigen mening over hebben. Maar het is natuurlijk wel interessant wat onderzoek op dit gebied heeft getoond en vooral ook hoe we van die gegevens gebruik kunnen maken.

Eenzaamheid

Ouderdom is een fase in het leven die voor velen ook gekoppeld is aan eenzaam zijn. Hoewel eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt, kijken we in deze cursus vooral naar wat eenzaamheid bij ouderen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om eenzaamheid tegen te gaan.

Eigen regie

Tegenwoordig lezen we veel over eigen regie. Wat is dat zelfregie… je doet immers toch al wat je vindt dat je moet doen. Wat kan het begrip zelfregie daar nu aan veranderen? Nou, neem de cursus maar door dan zul je snel ontdekken hoe belangrijk zelfregie is.

Positieve psychologie en gezondheid

Het begrip gezondheid ondergaat een opvallende wijziging. Het nieuwe begrip dat door Machteld Huber is ingevoerd, geeft een veel bredere benadering. Dat is niet alleen voor zorginstellingen van belang maar ook voor jou en mij!