In de sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:

  • op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
  • in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt
  • in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt

Het oplossen van sudoku-puzzels vergt, anders dan je op het eerste gezicht misschien zou denken, geen wiskundige kennis, maar alleen logisch inzicht. (In plaats van cijfers zou je in principe ook letters of andere symbolen kunnen gebruiken, zolang er maar negen verschillende symbolen zijn.)

In een sudoku-puzzel zijn reeds enkele cijfers ingevuld; die cijfers zijn “gegeven” en mogen niet worden gewijzigd.

Het is de taak van de puzzelaar om de puzzel verder in te vullen, zodanig dat aan bovengenoemde eisen wordt voldaan.

U kunt nog meer uitleg vinden onder het vraagteken in het spel

bron tekst: voorbeginners.info