Pakket Vitaliteit

Fit en Gezond

De reeks Fit en Gezond biedt een perfecte start om met alle facetten van een gezonde leefstijl kennis te maken, vooral als het gaat om de actieve 60-plusser. Je kunt je o.a. richten op je fysieke conditie, je voeding, het verlangen naar geestelijke rust en nog veel meer.

Ademhalingsoefeningen

Ademhalingsoefeningen kunnen je helpen bij slecht slapen, stress, buikpijn, piekeren en nog meer. De ademhaling oefeningen zijn verzorgd door Robbie de Jong al 15 jaar fysiotherapeut, ademhalingstherapeut en mentale coach.

Rouwverwerking

Deze cursus gaat over rouwverwerking waarbij de focus vooral ligt op rouwverwerking bij senioren die hun partner of bijvoorbeeld een zeer goede relatie verliezen. De cursus is zowel gericht op degene die het rouwproces ondergaat als voor de persoon die steun wil geven.

Waarschuwingssignalen

Als je familie bent, bijvoorbeeld een zoon of dochter die zich zorgen maakt over de gezondheid van vader of moeder, dan is deze informatie erg belangrijk, want het gaat om de gezondheid van je ouders.

Als je zelf al behoort tot de categorie senioren, neem dan deze informatie goed door om je gezondheid te monitoren om zo risico’s te vermijden en een beter leven te leiden.

100 jaar worden

In deze leerquiz zullen we o.a. ingaan op de vraag waarom we steeds ouder worden, of nog belangrijker;  hoe word je – liefs zonder veel kwalen – 100 jaar.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn niet alleen handig wanneer u een dagje ouder wordt. Ook wanneer u een blessure heeft opgelopen, recent geopereerd bent of met een ziekte of ongeval geconfronteerd word.

Een veel gebruikte term is ADL (hulpmiddelen), maar wat betekent ADL nu precies? ADL is de afkorting van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Dit zijn handelingen die mensen dagelijks verrichten.

Op  60PlusPlaza proberen wij u de juiste informatie te geven om uw zelfredzaamheid te kunnen vergroten.  

Positieve psychologie en gezondheid

Het begrip gezondheid ondergaat een opvallende wijziging. Het nieuwe begrip dat door Machteld Huber is ingevoerd, geeft een veel bredere benadering. Dat is niet alleen voor zorginstellingen van belang maar ook voor jou en mij! 

Keuzes maken

Deze cursus gaat in op de vraag hoe bepaalde keuzes kunnen doorwerken. En om een en ander tastbaar te maken hebben we Maria Montessori als voorbeeld genomen

Zingeving op 60Plusplaza.nl
Zingeving

Mentaal welbevinden is niet zo moeilijk te definiëren: je lekker in je vel voelen. Maar hoe staat het nu met het begrip ‘zingeving’? Dat begrip is veel lastiger te omschrijven. In deze cursus een duidelijke uitleg en een test om te kijken hoe het met jouw zingeving is gesteld.

Assertiviteit op 60Plusplaza.nl
Assertiviteit

Deze cursus gaat in op de vraag hoe assertief je bent. Met het woord assertiviteit bedoelen we dan ‘voor je zelf kunnen opkomen waarbij je anderen waarvoor je respect hebt niet kwetst’.

Verbeter je contacten op 60Plusplaza.nl
Verbeter je contacten

Deze cursus gaat over het leggen van contacten en waar je rekening mee moet houden als je met iemand een gesprek aangaat. Het is geen cursus die van nut is als je lekker met bekenden over koetjes en kalfjes spreekt. De cursus is wel van belang als je moeite hebt om contact met een ander te leggen.

Gesprekken voeren op 60PlusPlaza.nl
Gesprekken voeren

Onder de groep senioren treffen we veel vrijwilligers aan. Een vrijwilliger is geen professionele zorgverlener maar dat neemt niet weg dat er veel interesse is over vragen als:

– hoe kan ik goed contact leggen?
– hoe behoud ik afstand als ik aanvoel dat dit nodig is?
– hoe kan ik mensen motiveren als ze in de put zitten?
Een cursus over communicatie en motivatie en met diverse adviezen.

Feedback op 60PlusPlaza.nl
Feedback

Feedback geven wil zeggen dat je een ander iets zegt in de hoop dat die ander er wat aan heeft. In deze cursus de mogelijkheid om meer over je zelf te leren, of beter nog, waarmee je jezelf misschien op een aantal punten kunt verbeteren.

Eigen regie op 60PlusPlaza.nl
Eigen regie

Tegenwoordig lezen we veel over eigen regie. Wat is dat zelfregie… je doet immers toch al wat je vindt dat je moet doen. Wat kan het begrip zelfregie daar nu aan veranderen? Nou, neem de cursus maar door dan zul je snel ontdekken hoe belangrijk zelfregie is.

Eenzaamheid

Ouderdom is een fase in het leven die voor velen ook gekoppeld is aan eenzaam zijn. Hoewel eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt, kijken we in deze cursus vooral naar wat eenzaamheid bij ouderen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om eenzaamheid tegen te gaan.

Workouts

60PlusPlaza biedt verschillende workouts voor senioren. De trainingen zijn zorgvuldig samengesteld door professionele instructeurs, dit om je als senior in beweging te houden.

Dankzij de variatie in de workouts is er voor iedere senior een passende workout beschikbaar. Kies de workout die bij je past!

Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid

In het pakket Vitaal kunt u het boek
Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid downloaden.
Dit kan in een PDF formaat of als e-boek.

Eenzaamheid

Ouderdom is een fase in het leven die voor velen ook gekoppeld is aan eenzaam zijn. Hoewel eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt, kijken we in deze cursus vooral naar wat eenzaamheid bij ouderen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om eenzaamheid tegen te gaan.

Over slapen en slaapproblemen bij ouderen

We richten ons in deze cursus vooral op slaapproblemen die ouderen ervaren. In het algemeen geldt dat hoe ouder men is, hoe meer er zich slaapproblemen kunnen voordoen. 

Chronische slapeloosheid komt helaas bij ouderen veel voor en heeft een sterke impact op de kwaliteit van het leven. Het gaat vooral om wat we slapeloosheid noemen, of met de medische aanduiding insomnie.

Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid

In het pakket Vitaal kunt u het boek
Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid downloaden.
Dit kan in een PDF formaat en binnenkort als e-boek.

Eenzaamheid

Ouderdom is een fase in het leven die voor velen ook gekoppeld is aan eenzaam zijn. Hoewel eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt, kijken we in deze cursus vooral naar wat eenzaamheid bij ouderen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om eenzaamheid tegen te gaan.

Over slapen en slaapproblemen bij ouderen

We richten ons in deze cursus vooral op slaapproblemen die ouderen ervaren. In het algemeen geldt dat hoe ouder men is, hoe meer er zich slaapproblemen kunnen voordoen. Chronische slapeloosheid komt helaas bij ouderen veel voor en heeft een sterke impact op de kwaliteit van het leven. Het gaat vooral om wat we slapeloosheid noemen, of met de medische aanduiding insomnie.

Workouts

60PlusPlaza biedt verschillende workouts voor senioren. De trainingen zijn zorgvuldig samengesteld door professionele instructeurs, dit om je als senior in beweging te houden. Dankzij de variatie in de workouts is er voor iedere senior een passende workout beschikbaar. Kies de workout die bij je past!

Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid

In het pakket Vitaal kunt u het boek
Hoe word je 100 jaar in goede gezondheid downloaden.
Dit kan in een PDF formaat en binnenkort als e-boek.

Eenzaamheid

Ouderdom is een fase in het leven die voor velen ook gekoppeld is aan eenzaam zijn. Hoewel eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt, kijken we in deze cursus vooral naar wat eenzaamheid bij ouderen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om eenzaamheid tegen te gaan.