Inleiding

Het onderwerp: 100 jaar oud worden

 

In ons dorp is zojuist iemand 100 jaar geworden. Natuurlijk komt de burgemeester op bezoek. Vroeger was het een zeldzaamheid en verscheen het in de krant. Nu zien we dat steeds meer mensen de leeftijd van 100 jaar halen.  In 1990 waren er wereldwijd zo’n 95.000 mensen van 100 jaar en ouder. In 2015 waren dat er al een half miljoen. En naar verwachting zullen het er in 2050 3,7 miljoen zijn. In deze leerquiz zullen we o.a. ingaan op de vraag waarom we steeds ouder worden, of nog belangrijker;  hoe word je – liefs zonder veel kwalen – 100 jaar.

Wat is een leerquiz?

Een leerquiz is een bijzondere vorm om je in een bepaald onderwerp te verdiepen. Bij de leerquiz starten we ieder onderwerp met een vraag. We geven dan niet alleen aan wat het juiste antwoord is, maar in een volgend gedeelte vertellen we ook meer over dat juiste antwoord. Kortom, een leerquiz is een quiz waarmee je veel over een bepaald onderwerp te weten kunt komen. En daarmee is de leerquiz een uitermate plezierige vorm om je in allerlei onderwerpen te verdiepen. De leerquiz heeft nog een bijzonder kenmerk: het onderwerp wordt aan de hand van precies 10 vragen behandeld. Dat maakt het geheel erg overzichtelijk. 

De zogenaamde Blue Zones

Het onderzoek waarom bepaalde bevolkingsgroepen duidelijk ouder worden dan andere, heeft tot een bijzondere belangstelling geleid voor de zogenaamde Blue Zones (Blauwe Gebieden). Blue Zones zijn gebieden waar mensen opvallend langer leven. Er zijn vijf Blue Zones gevonden. Het kaartje toont die gebieden. Dicht bij huis gaat het om een klein gebied in Sardinië (Italië).

Informatiebronnen en video’s op YouTube beschrijven de levensstijl van de mensen in deze gebieden. Studies onthullen 9 gemeenschappelijke kenmerken van deze Blue Zones.
De eerste 9 lessen van deze leerquiz richten zich op deze 9 kenmerken. De laatste les houdt zich bezig met wat we van de toekomst mogen verwachten. Bij ieder kenmerk proberen we onze kennis ook te verbreden of proberen we relaties te leggen met andere wetenschappelijke bevindingen. 

De roep om eeuwig jong te blijven is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Hieronder een detail van een schilderij van Lucas Cranach; de fontein van de eeuwige jeugd (1546). Oude vrouwen stappen links in het bad en komen er als jonge meisjes uit.

Onsterfelijkheid

Bij de fontein van de eeuwige jeugd stap je in een bad en word je weer jong. Een alternatief is natuurlijk eeuwig jong blijven, want als je toch onsterfelijk bent, dan maar liever op jonge leeftijd. Wat dit eventueel psychologisch en sociaal tot gevolg heeft, wordt natuurlijk niet vermeld. Zijn je ouders net zo oud als jij.. en wat te denken van je opa en oma. 

Het is een zekerheid dat we steeds ouder worden. Voelen we ons ook ouder worden? De bekende hoogleraar Prof Rudi Westendorp geeft in de volgende video een introductie over die vraag. Hij heeft een belangrijke boodschap: we leven inderdaad steeds langer en – wellicht nog belangrijker – we blijven steeds langer gezond.

In deze leerquiz hebben we interessante video's van YouTube geselecteerd. YouTube levert de mogelijkheid om video's van de beste experts te bekijken. Hier een interessante video als inleiding tot het onderwerp. Het is een interview met Prof. Rudi Westendorp die met zijn boek "Oud zijn zonder het te zijn" grote bekendheid verwierf.

Conclusies

In de video komen veel punten aan de orde. We noemen de belangrijkste conclusies:

  • we leven steeds langer omdat er steeds meer bekend is over wat goed is voor onze gezondheid;
  • er zijn steeds betere voorzieningen gekomen zoals goed drinkwater, betere woningen, enz.
  • onze medische kennis is steeds meer uitgebreid (meer medicijnen, betere operatietechnieken, gebruik technologie, enz.);
  • we weten veel meer over hoe belangrijk bewegen en voeding is voor onze gezondheid;
  • we weten hoe belangrijk eigen regie is, zelfstandig kunnen optreden en keuzes kunnen maken voor een goede levensstijl;

Maar ook:

  • maatschappelijk gezien is er vaak de neiging om te stigmatiseren: 0h ben je al 70 dan zou ik het maar eens wat rustiger aandoen…

Op de meeste punten zullen we in deze leerquiz terugkomen.